„Šausmīgās pasakas”, Arturs Balts, Drukatava, 2018.

Šeit ir Tavs grāmatas eksemplārs: Jānis Roze, Drukātava


Grāmatas elektronisko versiju var iegādāties: https://las.am/lv/e-content/sausmigas-pasakas